Ikäkaudet

Toiminta jakautuu ikäkausiin, joita on yhteensä kuusi. Ikäkausien tarkoituksena on varmistaa mielenkiintoinen tekeminen kaiken ikäisenä. Jokaisen ikäkauden oma ohjelma on suunniteltu pitäen silmällä sitä, mikä on kivaa ja sopivan haastavaa eri vaiheissa partiopolkua.

Sudenpennut (7 - 9 v.)

Sudenpennut toimivat laumoissa, joita johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Sudenpentujen partio on täynnä leikkiä, seikkailuja ja tarinoita. Näiden ohessa opitaan uusia asioita, joita ei koulussa opetetakaan.

Sudenpennut suorittavat askeleita ja niistä koostuvia jälkiä, joista saa paitaan ommeltavan merkin näkyväksi muistutukseksi hienosta saavutuksesta.

Kokoontumiset ovat viikoittain ja kestävät useimmiten tunnin. Sudenpentujen toiminta keskittyy pääsääntöisesti Kololle ja sen lähiympäristöön.

Lippukunnassa järjestetään aika-ajoin sudenpentujen omia retkiä. Lisäksi piirissä järjestetään myös muita tapahtumia sudenpennuille, kuten omat partiotaitokilpailut.

Seikkailijat (10 - 12 v.)

Seikkailijoiden toiminta tapahtuu useimmiten pienehköissä ryhmissä, vartioissa. Heitä johtaa aikuinen, sampo, mutta seikkailijat toimivat vuorotellen myös itse pienissä johtajatehtävissä omassa vartiossaan. 

Retkeily- ja partiotaitojen oppiminen on tärkeää, ja niitä kokeillaan myös Kolon ulkopuolella. Seikkailijat retkeilevät paljon, osallistuvat partiotaitokilpailuihin ja suorittavat taitomerkkejä.

Seikkailijaikäkausi jakautuu neljään jaksoon joita kutsutaan ilmansuunniksi. Jokaisen jakson aikana suoritetaan määrättyjä tehtäviä sekä osallistutaan retkille. Jokaisen ilmansuunnan suorittaminen kestää puoli vuotta.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain, usein puolentoista tunnin mittaiseen kokoukseen. Seikkailijoiden toimintaympäristö laajenee Kololta myös ympäröivään maailmaan.

Seikkailijoille järjestetään omia partiotaitokilpailuja.

Tarpojat (12 - 15 v.)

Tarpojat toimivat pienryhmissä, vartioissa, jossa johtajana toimii vertaisjohtaja, 15 - 17-vuotias samoaja.

Tarpojille tärkeää on yhteishengen luominen ja vartion omien juttujen vakiintuminen. Tarpojat osallistuvat oman lippukunnan tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi piirin tapahtumiin ja tutustuvat uusiin partiolaisiin. 

Myös tarpojaikäkausi jakautuu neljään puolen vuoden mittaiseen jaksoon, eli tarppoon. Jokainen tarppo päättyy majakkaan, kokeeseen jossa vartio pääsee kokeilemaan tarpon aikana oppimiaan taitoja tositilanteessa.

Viikoittainen kokoontuminen kestää usein puolitoista tuntia.  

Koko ikäkauden tarpojatapaaminen eli KITT tarjoaa mahdollisuuden tutustua naapurilippukuntien tarpojiin. Tarpojaikäiset pääsevät myös osallistumaan piirin sekä Suomen Partiolaisten suurleireille sekä partiotaitokilpailuihin. Halutessaan tarpojat voivat osallistua myös kansainväliselle suurleirille, jamboreelle. 

Samoajat (15 - 17 v.)

Samoajaryhmä eli vartio toimii itsenäisesti ja sitä johtaa samoajien joukosta valittu vertaisjohtaja. Vartion tukena on aikuinen, luotsi.

Johtamisharjoittelu on olennainen osa samoajaikäkautta. Tämä toteutuu vertaisjohtajuuden kautta. Lisäksi samoajat suorittavat ryhmänohjaajakurssin ja saattavat toimia johtajina tarpojille.

Kokoontumisia saattaa olla harvemmin, mutta ne ovat usein myös pidempiä, sillä samoajien suorittamat kokonaisuudet vaativat usein enemmän aikaa. Aktiviteetit liittyvät monipuolisesti ympäröivään yhteiskuntaan.

Valtakunnallinen samoajatapahtuma Explo järjestetään joka kolmas vuosi. Lisäksi oma piiri järjestää samoajatapahtumia. Samoajaikäiset pääsevät myös osallistumaan piirin sekä Suomen Partiolaisten suurleireille sekä partiotaitokilpailuihin. Halutessaan samoajat voivat osallistua myös kansainväliselle suurleirille, jamboreelle.  

Vaeltajat (18 - 22 v.)

Vaeltajat toimivat muutaman hengen ryhmissä, ja ryhmänjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Johtajan pääsääntöisenä tehtävänä on varmistaa toiminnan koordinointi.

Erilaiset projektit ovat olennainen osa vaeltajien toimintaa. Projektit voivat liittyä mihin tahansa, riippuen vartion omista kiinnostuksen kohteista. Aktiviteetteja ja projekteja voidaan suorittaa myös yksin. Vaeltajat kokoontuvat usein muutaman viikon välein, jolloin kokoontumiset saattavat venähtää pitkiksi.

Vaeltajaohjelma päättyy valtakunnalliseen päätösseremoniaan. Vaeltajille järjestetään myös omia vaeltajatapahtumia niin omassa piirissä, valtakunnallisesti kuin ulkomaillakin. Vuosittain järjestettävä vaeltajavaltakunta on ainoastaan vaeltajille tarkoitettu viikonloppuseminaari. Lisäksi mm. Roverway on kansainvälinen vaeltajatapahtuma joka järjestetään kehden vuoden välein eri puolilla Eurooppaa. Vaeltajaikäiset pääsevät myös osallistumaan piirin sekä Suomen Partiolaisten suurleireille sekä partiotaitokilpailuihin. Halutessaan vaeltajat voivat osallistua myös kansainväliselle suurleirille, jamboreelle.

Aikuiset (yli 22 v.)

Seikkailut eivät pääty tähän. Aikuiset ovat toiminnan mahdollistajia, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä niin lippukunnassa, piirissä kuin valtakunnallisellakin tasolla. Toisaalta aikuiset ovat olennaisessa osassa tekemässä toimintaa nuoremmille, mutta kehittyvät samalla myös itse erilaisten projektien ja pestien kautta. Partiossa myös aikuisilla on hauskaa!